فن سانتریفیوژ تونل های تولید کمپوست و بونکر های کمپوست برای استفاده در مجتمع های تولید کمپوست

اصلی ترین هدف از تولید کمپوست این است که بستری مناسب برای تغذیه و جهت رشد بهتر قارچ میباشد، حال برای تولید کمپوست باید در فاز اول و دوم تولید و حتی در مراحل بعد به آن هوادهی کرد که با این کار کمپوست از آفات و حشرات و… عاری شده و پروسه تولید بهبود پیدا میکند.

این عملیات در مجتمع های تولیدی کمپوست مانند شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار که کارخانه ای زیر مجموعه از کارخانه های گروه شرکت های جوانه میباشد با استفاده از فن های سانتریفیوژ انجام میپذیرد که ساخت و تولید تمامی فن های سانتریفیوژ به دست یکی دیگر از کارخانجات ما و در کارخانه ماشین سازی جوانه به دست تیم فنی مهندسی تولید میشوند.

ماشین سازی جوانه تمامی محصولات خود را تحت نظارت کارشناسان متخصص و مجرب طراحی و تولید می کند؛ تمامی قطعات استفاده شده در فن های ساخت شرکت جوانه با استفاده از دستگاه های تمام دیجیتال بالانس شده و بدون کوچکترین لرزش ساخته شده و با استفاده از با کیفیت ترین قطعات منتاژ میگردد.