بذر قارچ دکمه ای جوانه

جوانه / فنی مهندسی/ بذر قارچ دکمه ای جوانه

تولید بذر قارچ دکمه ای شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار

بذر جوانه به دلیل کپی نبودن پشت سره هم از یک نسل و به این دلیل که از هر نسل بذر یکبار کپی میشود و بذر تولید شده نسل اول حساب میشود به همین دلیل کیفیت بالاتری نسبت به مابقی بذر ها دارد.

در گذشته مادل اسپان بذر جوانه از شرکت ایتال اسپان ایتالیا به صورت اختصاصی وارد میشد ولی هم اکنون به تولید بومی این بذر دست یافتیم با کیفیت برابر بذر ایتالیایی.

بعلاوه، در آزمایشگاه های پیشرفته شرکت رامند مجار تمامی آزمایشات مربوطه برای تست سلامت و قوی بودن نسل مادل اسپان صورت گرفته و پس از تایید آزمایشگاه مراحل تولید ادامه پیدا میکند.

حق شما خرید بهترین هاست و ما تمام تلاش خود را کرده تا بهترین را در اختیار مشتریان عزیزمان قرار دهیم.

برای خرید بذر شما میتوانید با مدیریت تماس حاصل فرمایید

25a3512bd4d101f0277d06a3638511f2
مهندس ابراهیم رجبی مدیریت داخلی و تولید شرکت کشت و صنعت رامند مجار

برای ارتباط با واحد فروش بذر جوانه میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

گالری از مراحل تولید بهترین بذر قارچ در ایران: